CÁCH TÍNH CÂN NẶNG CHUẨN
VÀ NĂNG LƯỢNG TIÊU HAO MỖI NGÀY

____________________________________________________

Tính Cân Nặng Chuẩn

Chỉ số BMI cho chúng ta biết được cân nặng chúng ta trong khoảng bao nhiêu là an toàn. Tuy nhiên, trong khoảng đấy thì con số bao nhiêu là chuẩn nhất.

Sử dụng công cụ này cho bạn biết được mức cân nặng chuẩn của mình.

Nam Nữ
Ít vận động (ít hoặc không tập thể dục)
Vận động nhẹ (Tập thể dục 1 – 3 ngày/tuần)
Vận động vừa phải (Tập thể dục 3 – 5 ngày/tuần)
Vận động nhiều (Tập thể dục 6 – 7 ngày/tuần)
Vận động cường độ cao (Tập thể dục 7 ngày/tuần)
Hình ảnh BMI